Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a hotărât că pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor se dublează.

Avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizați, experții sunt obligaţi, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activităţii, cu respectarea normelor sanitaro-epidemiologice. Începând cu data de 19 aprilie 2021, nerespectarea acestei obligaţii pe întreaga durată a stării de urgență constituie abatere disciplinară. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară.

Organele de conducere ale profesiilor juridice vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activităţii membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență vor verifica respectarea obligaţiilor şi vor dispune măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv vor examina solicitările unor membri ai profesiei privind întreruperea activității pe perioada stării de urgență și vor dispune, în cazuri justificate, întreruperea activității.

Întrunirea membrilor organelor colective (de autoadministrare) ale sistemului judecătoresc şi sistemului procuraturii, ale profesiilor juridice pe perioada regimului stării de urgență are loc prin intermediul sistemului de teleconferinţă.

Întrunirea fizică în şedinţă poate avea loc doar în cazuri excepţionale, cu asigurarea tuturor măsurilor sanitar-epidemiologice.