Adeverința medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obținerea permisului de conducere ar putea să nu mai fie solicitată suplimentar la restabilirea sau preschimbarea permisului de conducere. Guvernul va examina în ședința din 3 iunie un proiect de modificare a Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier.

Potrivit proiectului, Regulamentul va fi completat cu un nou punct, care va stabili: ”În caz de pierdere, furt sau distrugere, precum și în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova, pentru restabilirea/preschimbarea permisului de conducere nu se solicită suplimentar adeverința medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, prevăzută la pct. 17 lit. e), în limitele termenului de valabilitate a permisului eliberat anterior. În coloana 12 (”Restricții”) a permisului de conducere se vor indica datele din permisul eliberat anterior.

În prezent, legislația prevede trecerea repetată a tuturor etapelor de obținere a permisului de conducere în cazul pierderii acestuia, inclusiv obținerea adeverinței medicale.

Potrivit autorilor, modificarea nu va avea impact asupra siguranței rutiere.