Administratorii autorizaţi înregistrează datorii mari la plata contribuţiei obligatorii de membru al Uniunii administratorilor autorizați (UAAM), iar numărul datornicilor crește în fiecare an.

Potrivit instituției, în ultimii 3 ani, nu au achitat sau au achitat parţial contribuţia obligatorie:

  • pentru anul 2018 – 83 administratori autorizaţi. Suma datoriei constituie cca 340.000 lei;
  • pentru anul 2017 - 29 administratori autorizaţi. Suma datoriei constituie cca 148.000 lei;
  • pentru anul 2016 - 26 administratori autorizaţi. Suma datoriei constituie cca 73.000 lei;
  • pentru anul 2015 - 9 administratori autorizaţi. Suma datoriei constituie peste 16.000 lei.

Potrivit legislației, administratorul are obligaţia să achite contribuţiile obligatorii la bugetul Uniunii administratorilor autorizaţi în mărimea şi în termenele stabilite de Statutul Uniunii. Dacă restanţele la contribuţiile obligatorii nu sunt achitate în termen de cel mult un an, Congresul Uniunii poate decide încetarea calităţii de membru a administratorului.

Totodată, statutul UAAM obligă membrii Uniunii să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului Uniunii. Fiecare membru al Uniunii achită anual cotizaţia de membru, mărimea aces­teia şi modalitatea de plată fiind stabilită de către Consiliul şi/sau Congresul Uniunii.

Contribuţiile anuale se achită de toţi administratorii autorizaţi în modul stabilit de Congresul Uniunii, iar pentru nerespectarea modalităţii şi termenului de plată a contribuţiilor (cotizaţiilor), Uniunea poate impune calcularea penalităţilor. La sfârșitul anului 2018, penalitatea a fost stabilită în mărime de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

În noiembrie 2018, Congresul UAAM a aprobat mărimea contribuţiei de membru a Uniunii pentru anul 2019, care va constitui 6500 lei. Aceasta urmează a fi achitată la începutul fiecărui trimestru în rate a câte 1625 lei sau integral în mărime de 6500 lei.

UAAM atenționează administratorii autorizați că, în cazul neachitării datoriilor la contribuţia obligatorii de membru al Uniunii pentru anii precedenţi până la 28 februarie 2019, conducerea Uniunii a prezenta informația privind datoriile acumulate Comisiei pentru Deontologie și Formare Profesională pentru a decide aplicarea sancţiunilor disciplinare.