Comisia de licențiere a profesiei de avocat a publicat subiectele din care urmează să fie elaborat testul pentru examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură. Astfel, candidații urmează să studieze pentru a răspunde la 180 de întrebări din drept penal, 100 - drept procesual penal, 245 - drept civil. Alte subiecte sunt din domeniul:

  • dreptul familiei – 58;
  • drept procesual civil – 103;
  • drept administrativ – 57;
  • drept constituţional – 80;
  • procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului – 18;
  • dreptul muncii – 100;
  • contenciosul administrativ – 30.

De asemenea, vor trebuie să cunoască Legea cu privire la avocatură, Statutul profesiei de avocat și Codul deontologic al avocatului pentru a răspunde la 34 de subiecte.

Testul poate fi accesat aici.

Examenul de admitere la stagiul profesional va avea loc în data de 26 martie. Cererea și actele necesare pentru participare la examen urmează a fi depuse la Uniunea Avocaților  începând cu data de 6 martie. Data limită este 19 martie.