Notarii s-ar putea convoca în adunare generală organizată cu ajutorul echipamentelor de comunicare electronică. Modificările legislative, care ar permite acest lucru, au fost înregistrate în Parlament.

În proiect se propune completarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor cu o normă care stabilește că în cazul declarării stării de urgență, de asediu sau de război, precum și în cazul epidemiilor, pandemiilor, fenomenelor naturale extreme, actelor de terorism sau altor situații excepționale care fac imposibilă prezența membrilor, ședințele Adunării Generale a Notarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința. Reuniunea se va desfășura conform unui regulament aprobat de Ministerul Justiției, după consultarea Camerei Notariale, care va asigura respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia. Tot în ședințe la distanță se vor putea convoca și membrii Comisiei de licențiere, Comisiei de etică, Colegiului disciplinar și ai Consiliului Camerei Notariale.

Potrivit autorului proiectului, modificările legislative au fost elaborate la solicitarea Camerei Notariale, care a sesizat despre imposibilitate de convocare a Adunării Generale a Notarilor precum și a organelor sale colegiale.

În luna februarie 2021 expiră mandatele membrilor Consiliului Camerei Notariale. Totodată, potrivi normelor legale, dacă în termen de 30 de zile din data expirării mandatului membrului Consiliului Camerei Notariale sau de la data încetării mandatului acestuia din diferite motive, Adunarea Generală a Notarilor nu a ales un nou membru al Consiliului Camerei Notariale, acesta este numit din rândul notarilor, de către ministrul Justiţiei.

Totodată, anul viitor vor expira mandatele exercitate în cadrul altor structuri ale Camerei, inclusiv în Comisia de licențiere și Colegiul disciplinar. Ca si în cazul membrilor Consiliului, dacă Adunarea Generală a Notarilor nu va alege noi membri, aceștia vor fi numiți de către ministrul Justiției.