Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis amânarea desfășurării Adunării Generale a Procurorilor pentru o dată ulterioară, cu suspendarea tuturor procedurilor organizatorice aferente Adunării Generale. Decizia a fost luată de CSP în cadrul ședinței din 11 noiembrie.

Data Adunării va fi stabilită printr-o hotărâre ulterioară a Consiliului. 

Anterior, CSP a solicitat Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică și Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică formularea unei recomandări privind posibilitatea și oportunitatea organizării Adunării Generale a Procurorilor, precum şi eventualele riscuri ale derulării forului reprezentativ al procurorilor.

Potrivit răspunsurilor formulate de organele de resort s-a menționat că "rămân în vigoare prevederile/măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 stabilite prin Hotărârea CNESP nr. 62/2021“, potrivit căreia organizarea și desfășurarea întrunirilor în masă implică un risc sporit de răspândire a infecției.

Amintim că, Adunarea Generală a Procurorilor a fost stabilită pentru data de 19 noiembrie 2021 și includea subiecte precum:
    -    alegerea membrilor în Comisia de alegeri și în Comisia de examinare a contestațiilor;
    -    alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Consiliul Superior al Procurorilor;
    -    alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiul de disciplină și etică.