Adunarea Generală Ordinară a notarilor preconizată pentru data de 27 martie, nu va avea loc. Camera Notarială a anunțat că potrivit unei hotărâri a Comisiei naționale extraordinară de sănătate publică s-a interzis organizarea și desfășurarea în perioada 11 martie – 1 aprilie a manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane, în cazuri excepționale, organizarea și desfășurarea acestora fiind permisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Amintim că, notarii urmau să aprobe mai multe rapoarte și decizii. Potrivit unui anunț, pe ordinea de zi erau incluse următoarele subiecte:

  • Raportul anual de activitate al Camerei Notariale pentru anul 2019;
  • Raportul privind executarea bugetului pentru anul 2019;   
  • Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2019;
  • Aprobarea planului de activitate pentru anul 2020;
  • Stabilirea mărimii remunerației pentru funcția de Președinte a Camerei Notariale;
  • Aprobarea planului de achiziții;
  • Modificarea deciziei Adunării Generale Extraordinare din 20.09.2019 cu privire la stabilirea prețului publicațiilor pe pagina web oficială a Camerei Notariale pentru pierderea actelor și deschiderea procedurii succesorale;
  • Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2020;
  • Aprobarea mărimii și modului de determinare a cotei de contribuție obligatorie a notarului;
  • Diverse.

Adunarea Generală a notarilor era planificată pentru data de 27 martie.