Comisia pentru situații excepționale a decis să sisteze desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor, anuale şi/sau extraordinare, ţinute cu prezenta fizică a acţionarilor sau în formă mixtă. Norma se va aplica în cazurile în care numărul de acţionari incluşi în registrul acţionarilor societăţii excede numărul de persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru situaţii excepţionale. Decizia a fost luată la reuniunea din 1 aprilie.

În condiții obișnuite, legislația spune că adunarea generală ordinară anuală trebuie să aibă nu mai târziu de trei luni de la finele perioadei de gestiune.

Totodată, termenele de desfăşurare a adunărilor generale anuale a acţionarilor şi de prezentare a dărilor de seamă anuale/specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa de capital şi ale emitenţilor de valori mobiliare, precum şi de efectuare a auditului situaţiilor financiare/auditului tehnic al participanţilor profesionişti la piaţa de capital, ce decurg din actualele norme legale, au fost extinse cu 60 de zile din data expirării perioadei stării de urgenţă.  

Amintim că, o normă similară a fost adoptată și în anul 2020. Atunci Comisia pentru situații excepționale a extins, la fel, termenele prevăzute de legislație cu 60 de zile.