Asociațiile obștești din domeniul mediului nu susțin inițiativa deputaților de permite importul autobuzelor cu termen de exploatare mai mare ca cel prevăzut în prezent.

Într-o conferință de presă, organizată de AO EcoContact, reprezentanții ONG-urilor pro mediu au menționat că proiectul va provoca poluarea mediului, gazele de eșapament fiind principal sursă de poluare. Acestea au menționat că nu doresc ca Republica Moldova să devină o groapă de gunoi pentru automobilele vechi.

Asociațiile de mediu s-au arătat cconvinse de faptul că autorităților vor lua în considerare opiniile societății civile și nu vor promova inițiativa.

Potrivit acestora, inițiativa poate fi o soluție ieftină doar pe termen scurt, nu și pe termen lung, implicând costuri imense pentru reabilitarea mediului și sănătății oamenilor.

Amintim că, un grup de deputați a înregistrat în Parlament un proiect de modificare a Codului vamal, Legii cu privire la introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice și Codului transporturilor rutiere, prin care vor să permit introducerea în țară a vehiculelor destinate transportării de persoane cu termene de exploatare mai mari decât cele prevăzute în prezent.

Astfel, dacă în prezent, legislația interzice plasarea sub regimurile vamale de import a mijloacelor de transport auto destinate transportării a mai mult de 20 de persoane cu termenul de exploatare de peste 10 ani, deputații propun ca termenul de 10 ani să fie substituit cu cel de 15 ani.

Totodată, în cazul plasării sub regim vamal a autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane legislația în vigoare prevede un termen de exploatare de maxim 7 ani, iar prin proiect se propune termenul de 10 ani.

Autorii își argumentează inițiativa ”economic”, menționând că autobuzele de 10 ani sunt de trei ori mai scumpe ca cele de 15 ani. Deputații consideră că proiectul va duce la înnoirea parcului de autobuze, la ridicarea nivelului de securitate a transportului de persoane și la îmbunătățirea nivelului serviciilor acordate.