Circa 41 de proiecte investiționale elaborate de moldovenii migranţi sau rudele acestora vor beneficia de finanțare prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Contractele de finanțare au fost deja semnate.

Valoarea totală a celor 41 de proiecte este de 9,83 mil. lei, iar potrivit autorităților prin acestea urmează a fi atrase în economie circa 25,68 mil. lei și create circa 133 locuri de muncă, dintre care 61 de locuri de muncă pentru femei și 54 pentru tineri.

Din 41 de proiecte aprobate pentru finanțare nerambursabilă, 13 afaceri (31,7%) sunt start-up-uri și 28 de întreprinderi (68,3%) sunt la etapa de dezvoltare. Beneficiarii vor investi remitențele provenite din activitatea desfășurată în 11 state: Italia - 13, Rusia - 6, Marea Britanie - 5,  Franța - 4, câte 3 Germania, România și Israel, câte un solicitant din Austria, Cipru, Elveția și San Marino. Domeniile în care antreprenorii vor investi sunt servicii, agricultură și industria prelucrătoare.

Din totalul cererilor de finanțare, 16 afaceri (39%) sunt create de lucrătorii migranți, iar 25 întreprinderi (61%) sunt constituite de rudele de gradul I ale migranților, 12 afaceri (29,3%) sunt create de femei, 24 afaceri (58,5 %) sunt create și administrate de tineri.

Totodată, din cele 41 de proiecte investiționale, 20 de afaceri sunt finanțate din fonduri ale Uniunii Europene.

Aplicațiile beneficiarilor au fost recepționate și evaluate în regim online în perioada stării de urgență, iar contractele de finanțare au fost semnate luându-se toate măsurile de protecție și respectând regulile de igienă și distanțare socială împotriva răspândirii virusului de COVID-19.

Pentru implementarea Programului „PARE 1+1” în anul 2020 au fost planificate 40 mil. lei din Bugetul de Stat și adițional mijloace financiare din contul Programului ”Suport pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale”, finanțat de UE.  Pe parcursul anului curent au fost acceptate spre finanțare 80 afaceri în sumă totală de 19,59 mil. lei, ceea ce va favoriza investiții în economie de circa 51,62 mil. lei.