Primăria municipiului Chișinău a anunțat că în cadrul preturilor de sector va fi instituită o nouă structură, unde vor activa agenți constatatori, cu atribuții de verificare a respectării normelor ce ţin de salubrizarea şi asigurarea curăţeniei, precum și combaterea construcţiilor neautorizate din capitală.

Un proiect de decizie în acest sens a fost votat în data de 1 aprilie de Consiliul municipal Chișinău. Prin document a fost aprobată organigrama, structura şi efectivul-limită al statelor de personal din cadrul preturilor de sector.

Potrivit municipalității, constituirea noii subdiviziuni va spori considerabil calitatea proceselor-verbale întocmite, precum şi numărul acestora şi va spori eficiența serviciilor acordate populaţiei.

La nivelul preturilor de sector vor fi angajați câte 5 agenți constatatori, iar pentru sectorul Botanica sunt preconizate 7 unități, deoarece este cel mai mare sector din Chișinău.