Agenția pentru Supraveghere Tehnică a anunțat despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 a Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Soluționarea Disputelor în cadrul organelor de control, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului AST.

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail: controale@ast.gov.md și controale@gov.md, până la data de 6 august.

Anunțuri similare au fost făcute anterior de către SFS, SV, ANTA, ISM.

Consiliile pentru soluționarea disputelor se organizează și activează în scopul examinării petițiilor și cererilor prealabile depuse de persoanele supuse controlului de stat conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.