Agenția Proprietăți Publice (APP) ar putea reveni din subordinea Guvernului în cea a Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI). Inițiativa este prevăzută într-un proiect de lege înregistrat în Parlament.

Autorii argumentează inițiativa prin faptul că organul abilitat cu administrarea și deetatizarea proprietății publice a statului trebuie să fie în subordinea ministerului care elaborează politici în acest domeniu, respectiv MEI.

În acest sens, în textul Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice sintagma ”subordonată Guvernului” va fi substituită cu cuvintele ”subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii”. Totodată, sintagma ”subordonată Guvernului” va fi exclusă din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și din textul Legii privind delimitarea proprietății publice.

Inițiativa a primit avizul pozitiv al Executivului.

APP a ajuns în subordinea Guvernului în 2017 în urma unor modifiări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.