Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că de astăzi, 11 mai, va fi reluată prestarea serviciilor publice de eliberare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și a buletinului de identitate.

Astfel, subdiviziunile teritoriale ale ASP continuă activitatea în regim special cu un program de lucru pentru public în intervalul orelor 8:00 – 15:00 și vor presta următoarele servicii:

 • eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
 • eliberarea actului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova;
 • eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova;
 • înregistrarea cetățeanului Republicii Moldova la domiciliu/reședință;
 • radierea din evidență a cetățeanului Republicii Moldova;
 • eliberarea certificatului de deces;
 • eliberarea certificatului de naștere;
 • înregistrarea căsătoriei;
 • identificarea şi înmatriculare a vehiculelor;
 • documentarea conducătorilor de vehicule (preschimbarea permiselor de conducere) (cu excepţia procesului de examinare (probă teoretică și practică) a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere);
 • eliberarea adeverinţelor din Registrul de Stat al Transporturilor şi Registrul de Stat al Conducătorilor de Vehicule;
 • înregistrarea și licențierea unităților de drept;
 • serviciile cadastrale (cu excepția lucrărilor cadastrale şi lucrărilor de evaluare, care implică efectuarea măsurărilor și inspectărilor în teren).

ASP atenționează că toate serviciile vor fi prestate doar conform programării prealabile. Înscrierea în prealabil la oricare centru multifuncțional al ASP este posibilă utilizând Sistemul informaţional ”Programare electronică” prin intermediul paginii oficiale a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md sau telefonic la numerele de contact ale centrelor sau prin intermediul Call-centrului la numerele de telefon 14 909, (+373 22) 257070.