Curtea Constituțională urmează să verifice unele reglementări legislative privind sancționarea agenților economici pentru refuzul de a permite Consiliului Concurenței de a efectua verificări. Potrivit unei sesizări depuse la Înalta instanță, aceste încălcări ar fi reglementată în mod diferite în Legea concurenței și în Codul contravențional.

Prin urmare, în sesizare se solicită verificarea prevederilor art. 68 alin (1) lit d) și art. 69 alin (1) din Legea concurenței în sensul corespunderii acestora cu prevederile art 1 alin (3), art. 20 și 23 din Constituția Republicii Moldova.

Sesizarea a fost făcută după ce anul trecut Consiliul Concurenței a constatat că un agent economic a refuzat să permită desfășurarea verificărilor și l-a sancționat cu peste 818 mii de lei, ceea ce reprezintă 0,45 la sută din cifra de afaceri realizată în anul 2017.

În sesizare este indicat că art 68 alin (1) lit d) din Legea concurenței prevede răspundere pentru refuzul efectuării inspecției de Consiliul Concurenței. Această încălcare este susceptibilă de răspundere și în baza art 3301 din Codul contravențional, care stabilește o sancțiune mai blândă. Astfel, a fost creat un paralelism legislativ, fapt care contravine art 1 alin (3) din Constituție.

Și anume, Legea concurenței stabilește că Plenul Consiliului Concurenţei are dreptul să aplice întreprinderilor, prin decizie, amenzi în cazul în care acestea în mod intenţionat sau din neglijenţă refuză să se supună unei inspecţii. În acest caz, nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor de procedură ale legislaţiei concurenţiale se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bază se obţine prin înmulţirea procentului determinat în funcţie de gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării.

În același timp, articolul 3301 din Codul Contravențional stabilește că pentru:

  • prezentarea informaţiei neautentice sau incomplete Consiliului Concurenţei se aplică o amendă de la 18 la 60 de unităţi convenţionale (până la trei mii de lei) persoanei fizice sau amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale (până la 4.500 lei) persoanei cu funcţie de răspundere;
  • împiedicarea activităţii legitime a funcţionarilor din cadrul Consiliului Concurenţei, comisă prin neadmiterea controlului, împiedicarea accesului în încăperi ori pe teritoriu sau neprezentarea informaţiei solicitate se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale (până la 4.500 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale (până la nouă mii de lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Prin urmare, cuantumul sancțiunilor stabilite de cele două legi este exagerat de disproporțional, consideră autorul sesizării. Totodată, legiuitorul nu a instituit careva diferențe între faptele reglementate de aceste două norme.

Astfel, autorul sesizării a solicitat Curții să se expună asupra uniformizării practicii judiciare privind sancționarea pentru refuzul de a se supune unui control din partea Consiliului Concurenței.