Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a anunţat iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în două legi.

Astfel, instituția solicită propuneri de la subiecți interesați pentru modificarea următoarelor legi:

  • Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, în scopul perfecționării și ajustării procedurilor de examinare a cererilor de brevet depuse la AGEPI și eliberare a brevetelor, precum şi în vederea aplicării eficiente a flexibilităţilor oferite prin Acordul TRIPS, în special celor referitoare la procedura de acordare a licenţelor obligatorii și excepţiei „Bolar”;
  • Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică, în vederea asigurării concordanței cu noile prevederi ale art. 28 din Legea nr. 50/2008.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 8 iulie 2020, în format electronic, la adresa: doina.vataman@agepi.gov.md.