Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a anunțat inițierea elaborării proiectului unei noi Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Potrivit AGEPI, necesitatea elaborării proiectului a fost constatată în conținutul Raportului privind evaluarea Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și a proiectului de modificare a acesteia în vederea armonizării cu Directivele UE și tratatele internaționale în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”Suport pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, coordonarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”.

Astfel, ținând cont de faptul că Raportul menționat conține recomandări ample, atât în ceea ce privește prevederile Legii nr. 139/2010 per ansamblu, cât și cu referire la propunerile de modificare ale acesteia, s-a impus necesitatea elaborării unui nou proiect de lege, care să presupună o structură omogenă și un text coerent, armonizat cu legislația UE care să înlesnească înțelegerea şi aplicarea normelor legale atât de către grupurile țintă vizate, cât și de către simplii cetățeni.

În acest context, AGEPI solicită implicarea tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până în data de 24 septembrie inclusiv, la următoarele adrese electronice: dina.antoci@agepi.gov.md; eugeniu.rusu@agepi.gov.md.