Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a lansat consultările publice pe marginea unui proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor proprietății intelectuale, care va înlocui vechea Hotărâre ce reglementa acest domeniu.

În proiect se propune aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către AGEPI, inclusiv a cuantumului acestora și a Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale.

Tarifele sunt divizate în funcție de obiectul concret de proprietate intelectuală (invenţii, topografii ale circuitelor integrate, mărci, indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate, desene şi modele industriale, dreptul de autor şi drepturile conexe, soiuri de plante). De asemenea, sunt reglementate tarifele de procedură comună pentru toate obiectele de proprietate intelectuală.

Proiectul prevede cuantumurile tarifelor pentru acțiuni ca:

 • depunerea cererii de acordare a protecției (care implică și efectuarea de către AGEPI a examinării respectării condițiilor de depunere și publicare a cererii);
 • efectuarea examinării de fond a cererii depuse în vederea constatării respectării condițiilor de acordare a protecției;
 • înregistrarea și eliberarea titlului de protecție.

De asemenea, în dependență de fiecare obiect de proprietate intelectuală în parte, proiectul prevede și alte acțiuni cu semnificație juridică ce țin de procedurile de examinare a cererilor de acordare a protecției, precum și de protecția juridică a acestor obiecte, printre care:

 • acțiuni ce reies din procedura de validare a cererilor de brevet european și a brevetelor europene validate;
 • menținerea în vigoare a titlurilor de protecție;
 • reînnoirea valabilității certificatelor de înregistrare;
 • depunerea opozițiilor și contestațiilor;
 • efectuarea cercetărilor documentare;
 • depunerea și examinarea cererii privind transformarea cererii, a cererii divizionare, a cererii de limitare a brevetului;
 • divizarea cererii sau a înregistrării;
 • testarea unui soi de plantă, admiterea, menținerea soiului în catalogul soiurilor de plante;
 • introducerea modificărilor, rectificarea unei erori, examinarea și înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licență sau franchising pentru un obiect de proprietate intelectuală, înscrierea modificărilor în contract, radierea informației privind înregistrarea contractului;
 • prelungirea termenului de procedură, repunerea în termenul omis; restabilirea/repunerea în drepturi.

Prin proiect se propune ca cuantumul la o parte din tarife să fie micșorat, iar o parte din tarifele prevăzute anterior să fie exluse.

De asemenea, sunt stabilite un șir de reduceri semnificative pentru majoritatea categoriilor de solicitanți naționali, precum și scutiri de la achitarea unor tarife.

Astfel, întreprinderilor mici și mijlocii, organizațiilor din sfera științei și inovării, persoanelor fizice li se acordă reduceri de 50%, 65%, 85% și 95%  din cuantumul tarifelor, iar anumite categorii de persoane sunt scutite integral de plata unor tarife.

Cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate de AGEPI contra plată este stabilit în euro, având în vedere că ponderea solicitanţilor străini din Uniunea Europeană care înregistrează obiectele de proprietate intelectuală în Republica Moldova constituie aproximativ 67%.

Valoarea tuturor tarifelor poate fi consultată în proiectul de Hotărâre.

Documentul prevede, de asemenea, precizări juridice referitoare la condițiile și modalitățile de achitare a tarifelor specificate în nomenclator, dar și cele de aplicare a reducerilor și scutirilor.

Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile cu semnificație juridică în domeniul proprietății intelectuale, propusă în document, stabilește principiile unice de calculare şi includere a costurilor efective în tarife și modul de determinare a acestora, inclusiv cheltuielile activităţii operaţionale și componenţa consumului de timp utilizat pentru acordarea serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale.