Ministerul Justiției a prezentat pentru consulări publice proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit documentelor, din componența nominală a Comisiei pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului vor face parte:

 • Fadei Nagacevschi, Ministru al Justiției, președinte al comisiei;
 • Cristina Lesnic, Vice prim-ministru, vicepreședintele comisiei;
 • Radu Foltea, Secretar de stat, Ministerul Justiției, secretarul comisiei;
 • Cristina Botnariuc, Secretar general adjunct, Președinție;
 • Vlad Bătrîncea, Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, deputat;
 • Ian Feldman, Președintele Consiliului pentru prevenirea nediscriminării și asigurării egalității;
 • Oleg Rotari, Agent guvernamental;
 • Alexandr Stoianoglo, Procuror General;
 • Vladimir Timofti, Președinte interimar al Curții Supreme de Justiție;
 • Carolina Ciugureanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, doctor în drept internațional public;
 • Angela Motuzoc, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor;
 • Gheorghe Leuca, Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 • Violeta Cojocaru, Prorector, Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 • Stanislav Pavlovschi, ex-judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 • Iulian Groza, societatea civilă;
 • Ion Guțu, doctor, conferențiar universitar, Șef al Departamentului lingvistică romanică și comunicare interculturală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, profesor de limbă franceză;
 • Viorica Lifari, doctor, conferențiar universitar, Șef al Departamentului lingvistică germanică și comunicare interculturală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, profesor de limbă engleză.

Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a invitat Guvernul Republicii Moldova să prezinte, până în 10 mai 2021, o listă de trei candidați pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care urmează a fi examinată în cadrul sesiunii de vară Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din iunie 2021.