Comisia Pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a declarat stare de alertă pe piața gazelor naturale. SA ”Moldovagaz” susține însă că ”depune toate eforturile necesare pentru asigurarea furnizării continue a gazelor naturale”

SA ”Moldovagaz” menționează că volumul de gaze naturale inclus în contractul cu SAP ”Gazprom” pentru livrare Republicii Moldova (partea dreaptă a Nistrului) în luna octombrie constituie 53,8 milioane m3. Acesta corespunde capacităților anuale rezervate de către SAP ”Gazprom” în anul 2020 pentru SA ”Moldovagaz” pentru transportarea gazelor naturale prin sistemului de transport gaze din Ucraina și acoperă necesitățile consumatorilor protejați din țară (48,489 milioane m3) în perioada indicată. 

Rezervarea capacităților suplimentare ale sistemului de transport din Ucraina, care ar acoperi integral necesarul de 90 milioane m3 pentru Republica Moldova (partea dreaptă a Nistrului) pentru luna octombrie, urma să fie efectuată prin intermediul licitației conform calendarului ENTSOG pe platforma RBP în data de 20 septembrie.

Deoarece negocierile privind prelungirea bazei contractuale pe termen lung de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova nu erau finalizate către data de 20 septembrie, pentru a nu sista integral livrarea gazelor naturale în Republica Moldova, pe 30 septembrie s-a decis extinderea valabilității contractului existent pentru încă o lună, în volume de gaze naturale limitate, corespunzătoare capacităților deja rezervate de SAP ”Gazprom”.

Astfel, la începutul lunii octombrie, paralel cu negocierile cu SAP ”Gazprom” pe contractul de bază, a fost solicitată majorarea volumelor de gaze naturale pentru luna octombrie, care până în prezent nu a fost satisfăcută.

Astfel, a apărut necesitatea declarării de către Comisia Pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a nivelului de alertă pe piața gazelor naturale.

Nivelul de alertă prevede implementarea de către întreprinderile de gaze a acțiunilor care permit gestionarea crizei de gaze fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri de urgență, precum sistarea furnizării gazelor consumatorilor noncasnici, care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați.

De menționat că se consideră consumatori protejați următoarele categorii de consumatori finali:

  • toți consumatorii casnici, ale căror instalații de utilizare sunt racordate la o rețea de distribuție a gazelor naturale;
  • întreprinderile şi instituțiile care prestează servicii sociale indispensabile (grădinițele de copii, orfelinatele, instituțiile de învățământ, instituțiile medicale, azilurile etc.) şi care sunt racordate la o rețea de distribuție a gazelor naturale;
  • centralele termice racordate la o rețea de transport sau de distribuție a gazelor naturale, care livrează energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sau care livrează energie termică pentru consumatorii casnici și instituțiile sociale, cu condiția că acestea nu pot utiliza alte tipuri de combustibil.

Din deciziile luate de Comisia Pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova fost impusă S.A. ”Energocom” obligația de serviciu public de furnizare a gazelor naturale în vederea asigurării unei soluții de rezervă privind aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, în scopul achiziționării volumului de gaze naturale necesar pentru suplinirea deficitului estimat de SA ”Moldovagaz” pentru perioada lunilor octombrie şi noiembrie ale anului 2021.

Totodată, SRL ”Moldovatransgaz” a fost desemnată în calitate de operator al sistemului de transport responsabil pentru gestionarea stării de alertă.

Comisia a mai decis că SA ”Moldovagaz” va continua discuțiile cu SAP ”Gazprom”, în vederea prelungirii contractului de furnizare a gazelor naturale, cu implicarea Guvernului, în aspectele ce țin de securitatea în aprovizionarea cu gaze naturale.

SA ”Moldovagaz” face apel către consumatori să raționalizeze consumul de gaze naturale pe perioada de criză, fapt care ar permite să fie depășit mai ușor nivelul de alertă declarat.