Avocatul Alexandru Țurcan se întreabă, într-o postare pe pagina de Facebook -Portalul avocatilor din Republica Moldova de ce se dorește nepromulgarea legii avocaturii? El lasă să se înțeleagă că Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Emanoil Ploșnița, nu dorește promulgarea legii prin care este modificată Legea cu privire la avocatură pentru că astfel mandatul său este prelungit pentru o perioadă nederminată. Vedeți mai jos declarația completă:

”Despre blocajul administrativ în avocatură

Blocaj administrativ apare atunci când mecanismele de luare a deciziilor sunt total sau parțial blocate. Un blocaj este un mecanism perfect de prelungire a unui mandat pentru o perioadă nedeterminată. Restricțiile pandemice au blocat organizarea adunărilor barourilor regionale si congreselor naționale. Soluțiile tranzitorii de organizare a adunărilor timp de mai multe zile consecutive sunt actualmente contestate în instanță de actorii nemulțumiți de rezultate. Legea nouă vine sa deblocheze situația prin norme de reducere a regulilor de cvorum și implementare a votului electronic.

Despre liberalizarea incompatibilităților

Noua lege este mult mai permisivă pe dimensiunea incompatibilităților profesionale, acordând avocaților posibilitatea să combine avocatura cu alte activități salariale și remunerate, cu excepția funcțiilor publice. 

Despre stagiul profesional și admiterea în profesie

Pentru ce să ne opunem dreptului avocatului-stagiar de a fi admis la primul examen după 12 luni de stagiu și de ce să nu prelungim statutul de stagiar până la 24 de luni pentru acei, care au nevoie de asta? De circa 10 ani se tot încearcă să se introducă această normă.

De ce să nu alegem Comisia de licențiere într-un mod mai democratic, la adunări și congrese? De ce unii doresc ca această comisie să fie unicul organ din profesie, ales de ”comisii speciale”?

De ce să ne opunem creării Comisiei de contestație? Or, Curtea Constituțională de mai mulți ani deja cere de la stat implementarea unui mecanism.

Despre accesul judecătorilor și procurorilor în profesie

Da, prin votul unanim al 68 de deputați prezenți la ședința Parlamentului, profesia de avocat a devenit mai deschisă pentru 2 categorii noi de judecători și procurori:

- judecători și procurori cu vechime de 10 ani, care au continuat să activeze în domeniul dreptului după demisie și

- judecători și procurori cu vechime de 6 ani, care au absolvit cursurile de formare inițială a judecătorilor sau procurorilor din cadrul Institutului Național al Justiției.

În special, aceste 2 categorii de judecători și procurori cu vechime în muncă vor putea accede în profesie fără cele 12 luni de stagiu și fără susținerea unui examen. Este bine asta sau rău – este un subiect de discuție filozofică. Dar putem noi bloca întreaga reformă doar din acest motiv?

Cât putem să mai stăm pe loc?”