Din moment ce am pășit într-o instanță de judecată, trebuie să cunoaștem că sunt câteva reguli care trebuie să fie respectate. Or, un comportament necuviincios poate duce la obținerea interdicției de a participa la ședințe. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la regulile de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanâa judecătorească explică clar cum trebuie să ne comportăm atunci când suntem în fața unui judecător.

Astfel, din momentul în care ați intrat în instanță, sunteți obligat: 

 • să aveți o ţinută decentă şi o comportare cuviincioasă;
 • să păstrați ordinea şi disciplina;
 • să vă abţineți de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei;
 • să respectați prevederile legale şi de ordin normativ care reglementează activitatea instanţei judecătoreşti;
 • să respectați interdicţia de intrare în incinta instanţei judecătoreşti cu arme, obiecte sau substanţe care pot crea pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanei sau pentru ordinea publică, cu excepţia persoanelor care sunt obligate să poarte armă din oficiu, în vederea îndeplinirii serviciului faţă de instanţă;
 • să vă conformați dispoziţiilor persoanelor delegate sau împuternicite de a executa diverse atribuţii;
 • să respectați instrucţiunile afişate pe uşile sălilor de judecată şi ale altor încăperi.

La fel de important este să cunoașteți că este interzisă comunicarea participanţilor la proces cu judecătorul, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedură şi comunicarea are loc în alt mod decât cel prevăzut de regulile de procedură.

În același timp, pentru o mai bună desfăşurare a şedinţei de judecată, persoanele interesate să asiste la proces trebuie să consulte din timp listele şedinţelor publicate pe pagina web a instanţelor judecătoreşti, sau afişate pe panourile informative din incintă, pentru a afla numărul de ordine al cauzei şi sala unde va avea loc şedinţa de judecată.

Conduita în sala de judecată presupune:

 • prezentarea la cerere a buletinului de identitate;
 • onorarea instanţei (ridicarea în picioare: la momentul intrării şi ieşirii completului de judecată, la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti);
 • adresarea faţă de instanţă stând în picioare şi cu utilizarea formulei de adresare ”Onorată instanţă”;
 • evitarea discuţiilor conflictuale, pe parcursul şedinţelor judiciare, precum şi adresarea către participanţii la proces doar prin intermediul instanţei;
 • păstrarea ordinii şi disciplinei, abţinerea de la orice manifestare care are putea perturba activitatea instanţei;
 • păstrarea liniştii în sala de judecată pe tot parcursul şedinţei de judecată;
 • deconectarea sau stabilirea regimului silenţios telefonului mobil la intrarea în sală sau a oricărui dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare;
 • fotografierea sau înregistrarea video/audio a şedinţelor de judecată doar cu acordul prealabil al preşedintelui şedinţei;
 • răspunderea politicoasă la întrebările adresate în timpul şedinţelor;
 • apropierea de masa judecătorului doar cu permisiunea acestuia;
 • adresarea către participanţii la proces doar prin intermediul instanţei.

În cazul în care persoana încalcă normele prevăzute de prezentul regulament, judecătorul sau angajaţii instanţei judecătoreşti avertizează persoana şi recomandă comportamentul potrivit. În cazul neconformării persoanei cu recomandarea primită, acesteia îi poate fi interzis accesul în instanţa sau sala de judecată, ori poate fi îndepărtată din instanţă sau sala de judecată.