Autoritățile propun ca refuzul nejustificat de a prezenta consumatului registrul de reclamații să fie sancționat contravențional. În acest sens, se dorește modificarea alin. (3) lit. a) din art. 344 Cod contravențional, ceea ce va duce la aplicarea efectivă a dreptului consumatorului de a i se prezenta registrul de reclamații și soluționarea petiției depuse în termenele stabilite de lege. 

În prezent, Codul contravențional, la art. 344 alin. (3)  lit. a) sancționează doar lipsa registrului de reclamaţii sau neafişarea acestuia la loc vizibil pentru consumatori, și neînregistrarea de către vânzător, prestator a reclamaţiei consumatorului.  

Prin urmare, și neprezentarea registrului de reclamații se va sancționa cu amendă de la 300 la 750 lei pentrupersoana fizică și cu amendă de la 1.500 la 3.000 de lei pentru persoana juridică.