Angajatorii ar putea fi obligați ca, pe lângă introducerea în regulamentul intern al unităţii a dispoziţiilor privind interzicerea discriminărilor după oricare criteriu şi a hărţuirii sexuale, să prevadă și mecanismul de soluționare a plângerilor cu referire la hărțuirea sexuală la locul de muncă; să organizeze sondaje anuale în rândul personalului, pentru a identifica severitatea incidenței fenomenului hărțuirii în raporturile de muncă și să facă public raportul constatărilor și a nivelului de implementare a regulamentului de combatere a hărțuirii sexuale la locul de muncă.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea mai multor acte legislative.

Potrivit documentului, cei care vor admite încălcarea legislaţiei muncii în partea instituirii procedurilor necesare combaterii hărțuirii sexuale vor fi amendați. Codul contravențional va fi completat cu prevederi conform cărora ”Încălcarea legislaţiei muncii, în partea instituirii procedurilor necesare combaterii hărțuirii sexuale se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

Contravențiile vor fi constatate de Inspectoratul de Stat al Muncii.

Autorii proiectului afirmă că datele statistice arată că fiecare a cincea femeie angajată din Republica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire sexuală la locul de muncă (priviri nepotrivite, îmbrățișări fără permisiune, glume/ limbaj cu conotație sexuală), iar 4 din 100 se confruntă cu forme grave de hărțuire (cerința de a întreține relații sexuale pentru recompensă, folosirea forței sau amenințărilor pentru a avea relații sexuale etc.).