În primele nouă luni ale anului, cei șapte și, ulterior, 11 inspectori de integritate au verificat 1.663 de declarații și au primit spre examinare 340 de sesizări. Drept urmare au fost perfectate 295 de procese-verbale de inițiere sau de neinițiere a controlului și 98 de acte de constatare, două treimi dintre care s-au soldat cu încălcări.

Astfel, 50 de acte de constatare s-au referit la încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, 17 – al incompatibilităților, șase – al averilor și intereselor personale și unul – al restricțiilor.

Urmare a rămânerii definitive a actelor de constatare, în privința a 61 de persoane s-a solicitat sau se va solicita încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu, fiind decăzuți din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică pe un termen de trei ani.

Totodată, în aceeași perioadă, Inspectoratul de integritate a inițiat 90 de cauze contravenționale, în cadrul cărora a aplicat amenzi în sumă 93.500 de lei, și a eliberat aproape 1.000 de certificate de integritate.

Cele mai multe contravenții (43) s-au referit la art. 3302 ”Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale” ( Depunerea tardivă sau nedepunerea declarațiilor). Procese-verbale contravenționale de acest fel au fost perfectate în privința a 14 deputați sau ex-deputați, șapte judecători, șapte procurori, șase primari ș.a.

În prezent, Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate dispune de 14 inspectori, ceea ce constituie o treime din totalul funcțiilor prevăzute.