Începând de ieri, amenzile penale pot fi achitate timp de 3 zile lucrătoare. Legea privind modificarea Codului penal, prin înlocuirea sintagmei ”72 de ore” cu ”3 zile lucrătoare” pentru achitarea în jumătate a amenzilor penale, a intrat în vigoare ieri, 2 decembrie.

Modificarea termenului a fost propusă pentru a sincroniza perioada oferită persoanelor amendate cu orarul de lucru al instituțiilor responsabile de recepționarea amenzii.

Până în prezent, norma penală stipula că în cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, persoana este în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie. 

În ordine generală, potrivit Codului de executare, amenda se achită de către condamnat în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii ei. Condamnatul este obligat să informeze imediat  instanţa de judecată despre achitarea amenzii. 

În cazul în care condamnatul nu a achitat amenda, instanţa de judecată, în decursul a 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, trimite executorului judecătoresc documentul executoriu pentru încasarea silită a amenzii. 

Executorul judecătoresc verifică dacă amenda a fost achitată şi, în cazul în care nu a fost achitată de către condamnat, intentează procedura de executare şi execută documentul executoriu. Concomitent cu amenda, se vor încasa şi cheltuielile de executare.

În cazul în care executarea silită nu  a fost posibilă din cauza lipsei sau insuficienţei de bunuri sau din cauza eschivării cu rea-voinţă de la achitarea amenzii, executorul judecătoresc solicită instanţei care a judecat cauza în fond să adopte o încheiere.

În cazul condamnatului care execută pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, instanţa de judecată trimite titlul executoriu de încasare silită a amenzii penitenciarului care asigură executarea pedepsei. În cazul în care persoana, până la liberare din locul de detenţie, nu a achitat amenda, penitenciarul trimite titlul executoriu executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul condamnatului, fapt despre care comunică instanţei de judecată.

Amenda penală se execută în baza sentinței de condamnare la bancă sau terminale de plată. Sentința trebuie să conțină mărimea amenzii și modalitățile de plată.