Achizițiile publice desfășurate prin intermediul MTender vor fi analizate prin intermediului unui instrument digital de analiză business intelligence. Acesta a fost lansat recent, iar rapoartele generate pot fi accesate aici.

Potrivit autorităților, sistemul electronic de achiziții publice MTender generează numeroase date publice deschise, al căror potențial nu este pe deplin utilizat în Republica Moldova. Totuși, utilizarea datelor deschise face posibilă dezvoltarea unor instrumente analitice complexe și implementarea unui sistem automatizat de indicatori de risc. La fel, datele ajută la identificarea utilizării ineficiente a surselor financiare sau, dimpotrivă, la găsirea și evaluarea celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice și obținerea expertizei în multe sarcini omise sau care au fost greu de soluționat.

Astfel, lansarea noului instrument de monitorizare și analiză este un pas important în creșterea eficienței și transparenței în utilizarea banului public. Sistemul va facilita și va automatiza lucrul Agenției Achiziții Publice, datele vor fi mai ușor colectate în scopul elaborării analizelor statistice.

În prezent, sistemul prezintă informații privind bunurile cumpărate și clasificarea acestora, entitățile care desfășoară achiziții publice, companiile care fac oferte, dar și informațiile despre statutul procedurilor lansate, reclamațiile depuse și alte date de interes public.