Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că a stabilit 285 de cazuri privind admiterea de încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă. Cazurile au fost constatate în procesul de planificare și efectuare a controalelor fiscale în primele nouă luni ale anului.

În rezultatul constatărilor, au fost adoptate decizii și calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit (2.808.924 lei), contribuțiile de asigurări sociale (6.308.874 lei), prime de asigurare obligatorie de asistență  medical (6.308.874 lei), penalități și amenzi (9.578.122 lei). Astfel, în total au fost calculate încasări suplimentare de 20.959.171 lei, din ele fiind achitate 4.990.692 lei.

Potrivit SFS, calculările considerabile sunt datorate în mare parte aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare în cadrul controalelor fiscale efectuate la contribuabili, având ca bază nereflectarea în deplină măsură/integrale, în evidența contabilă, documentele de evidentă şi în dările de seamă a salariilor real achitate angajaților

Raportul SFS al activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru 9 luni ale anului 2021 este disponibil aici.