Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță concurs public pentru suplinirea funcțiilor publice cu statut special de inspector de integritate și a funcției publice de execuție – specialist principal în cadrul Direcției financiare și administrare cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.

Persoanele interesate să aplice la funcțiile vacante sunt îndemnate să depună dosarele de participare la concurs, începând cu data de 10 septembrie prin poşta electronică (stepanida.dragutan@ani.md; viorica.cabac@ani.md) sau personal la sediul Autorității, situat în Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Detalii despre setul de documente necesare pot fi consultate aici.