Faptele elucidate în presă, potrivit cărora un primar a încheiat în anii 2017 și 2018 contracte cu firmele soției, s-au adeverit, în urma verificărilor Autorității Naționale de Integritate (ANI).

ANI a constatat că ex-primarul, care în prezent este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese semnând, în calitate de ales local, cinci contracte cu două firme conduse de soție. Adițional, acesta a mai semnat și alte acte în conflict de interese, precum procesele-verbale ale ședințelor grupului de lucru pentru achiziții sau cu privire la evaluarea ofertelor.

Prin urmare, acesta nu a respectat prevederile Legii privind declararea averii și intereselor personale. Mai exact, acesta nu a informat organul ierarhic superior (ANI) imediat, dar nu mai târziu de trei zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care s-a aflat de fiecare dată când a fost în situația de a lua o decizie în raport cu soția - în calitate de parte contractantă și participant la licitație.

De asemenea, nu s-a abținut de la semnarea actelor juridice/administrative și nu a soluționat aceste conflicte de interese, rezultate din relația cu soția.

În cadrul controlului, funcționarul a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și despre drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare. Exprimându-și punctul de vedere, acesta a menționat că, în calitate de președinte al grupului de lucru, s-a abținut de la vot pentru a nu genera conflicte de interese.

După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în acest caz, care este pasibil de contestare în instanța de contencios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va solicita decăderea ex-primarului din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică pe o perioadă de trei ani.