Executorii judecătorești sărbătoresc ziua profesională, iar astăzi se fac 10 ani de când se marchează această zi. Cu această ocazie, i-am întrebat pe unii executori, dar și pe alți profesioniști din domeniul dreptului cum apreciază dezvoltarea sistemului de executare și a profesiei de executor judecătoresc în ultimii 10 ani și care sunt avantajele și dezavantajele profesiei. 

BizLaw: Cum apreciați dezvoltarea  sistemului de executare și a profesiei de executor judecătoresc în ultimii 10 ani?

Lilia Scorici, executor judecătoresc: Apreciez pozitiv dezvoltarea sistemului în ultimii 10 ani, însă remarc a fost o cale parcursă cu diferite coborâri și ridicări ceea ce ține de dezvoltarea profesională. Însă, în perioada data s-a reușit cu ajutorul persoanelor din conducerea UNEJ, atât în plan național cât și internațional să menținem profesia la un nivel echidistant și profesionist. Mai nou este și implementarea unor tehnologii IT, care ar surveni spre ajutor în aplicarea zilnica a atribuțiilor funcționale.

BizLaw: Ce avantaje și dezavantaje v-a adus activitatea în statut de liber profesionist, dacă e sa o comparați cu cea din vechiul statut? 

Lilia Scorici, executor judecătoresc: Dezavantajele - executorul judecătoresc nu beneficiază de pachetul social, adică concediul de maternitate plătit, concediul de odihna anual plătit, concediul medical, fondul de pensii. Într-un cuvânt, aici nu suntem egalați cu ceilalți cetățeni care la fel achită impozite și alte plăți ce se impun.  Se zice că un avantaj va fi remunerarea, dar remunerarea nu corespunde muncii depuse. Este un serviciu care te epuizează moral și fizic din motiv că urmează să intri în esența lucrurilor familiilor fiecărui creditor si debitor și fiecărui caz în parte. Trebuie să fim imparțiali, dar nu putem face abstracție de starea cetățenilor cu care lucrăm. Trăim zilnic cu emoțiile, mai ales cele negative ale beneficiarilor. Femeile în această profesie sunt mai polivalente. 

BizLaw: Ce executare silita efectuata de Dvs. a fost cea mai memorabilă?

Lilia Scorici, executor judecătoresc: Cele mai memorabile executări sunt atunci când copiii beneficiază de pensia alimentară, ar părea banal că un părinte (tata sau mama) să fie impus prin constrângeri de legislații în vigoare la plata pensiei alimentare. Ar fi binevenit că această obligațiune să fie efectuată fără a fi impusă prin executorul judecătoresc. Dar a fost memorabil un caz când un fost angajat al structurilor de drept, prin diverse acțiuni, se eschiva de la plata pensiei alimentare - nu a achitat pensia alimentara din anul 2013. În urma măsurilor de executare silită aplicabile conform legislației în vigoare, și în perioada aceasta de pandemie, a achitat toată datoria restantă, fiind o sumă considerabilă reieșind și din durata neachitării acesteia.

BizLaw:  Care ar fi cel mai apreciat mesaj de Dvs. din partea autorităților in contextul aniversării de 10 ani ai profesiei?

Lilia Scorici, executor judecătoresc: Aportul autorițăților în ajustarea modificării legislației fiscale prin restabilirea echității fiscale să fie redus impozitul pe venit achitat de la 18% la 12%. La mulți ani cu ocazia aniversării UNEJ, să continuați cu rezistență dragi colegi pe tărâmul profesiei!

BizLaw: Cum apreciați dezvoltarea  sistemului de executare și a profesiei de executor judecătoresc în ultimii 10 ani?

Oleg Ungureanu, executor judecătoresc: După părerea mea, sistemul de executare în Republica Moldova în ultimii 10 ani, s-a dezvoltat cu pași lenți. A fost o cale lungă, pe alocuri anevoioasă, cu multe schimbări care nu întotdeauna au fost spre binele sistemului de executare și în ajutorul executorului judecătoresc, pentru a putea ajuta creditorul să-și realizeze dreptul recunoscut printr-o Hotărâre judecătorească. În prezent, avem un sistem de executare relativ eficient, dar mai este mult de lucrat și de schimbat, pentru ca executorul judecătoresc să fie într-adevăr acel exponent al puterii de stat, care realizează scopul și sarcina procedurii de executare, de a apăra și realiza drepturile și libertățile părților procedurii de executare prin executarea silită a documentelor executorii.

BizLaw: Ce avantaje și dezavantaje v-a adus activitatea în statut de liber profesionist, dacă e sa o comparați cu cea din vechiul statut? 

Oleg Ungureanu, executor judecătoresc: Statutul de liber profesionist are în sine mai multe avantaje. În primul rând, executorul judecătoresc este independent în activitatea sa și se supune numai legii. Singur își organizează lucrul și își pune sarcini pe care să le poată realiza. Este liber în luarea deciziilor, în cadrul procedurilor de executare, ținând cont de Codul de executare și de alte acte normative. La dezavantaje aș menționa faptul că, în urma modificărilor aduse legislației în privința executării documentelor executorii, au fost reduse mai multe pârghii de impunere a debitorilor de rea credință, să execute documentele executorii. La fel aș menționa și faptul că la moment avem mai puțină susținere din partea autorităților.

BizLaw: Ce executare silita efectuata de Dvs. a fost cea mai memorabilă?

Oleg Ungureanu, executor judecătoresc: Executarea silită este ultima fază a procesului civil. În general executarea silită este foarte interesantă, dar și complicată. Procedurile de executare chiar dacă au același obiect al executării, fiecare are specificul ei. Fiecare procedură de executare își lasă amprenta sa, însă cele mai memorabile sunt și cele mai complicate, ca de exemplu, dosarele privind transmiterea copiilor de la un părinte la altul sau cele de evacuare din case, apartamente.

BizLaw:  Care ar fi cel mai apreciat mesaj de Dvs. din partea autorităților in contextul aniversării de 10 ani ai profesiei?

Oleg Ungureanu, executor judecătoresc: Din partea autorităților așteptăm nu doar mesaje de felicitare, dar și mai multă susținere. La fel aș aprecia nu doar promisiuni dar și realizarea acestora.

BizLaw: Cum apreciați dezvoltarea  sistemului de executare și a profesiei de executor judecătoresc în ultimii 10 ani?

Nadejda Condrea, executor judecătoresc: Globalizarea relațiilor economice impune exigența asigurării unui sistem eficient, racordat la standard europene,  pentru aducerea la îndeplinire pe calea executării silite a documentelor executorii. În această ordine de idei Codul de executare şi legislaţia națională au fost ajustate astfel, încât să corespundă exigențelor legislației europene. 

Dacă vorbim de aspectele pozitive ale reformei aș vrea să remarc următoarele: 

  • creşterea profesionalismului executorilor 
  • implementarea tehnologiilor moderne în activitatea executorilor judecătorești din Republica Moldova și promptitudinea în obținerea informației privind debitorul și activele sale; 
  • extinderea segmentului serviciilor executorului, cum ar fi prestarea serviciilor de constatare a faptelor, comunicarea actelor, organizarea licitațiilor, etc. 

La fel, țin să menționez că au fost operate modificări la Codul de executare, unele au fost binevenite, alte modificări au fost făcute și adoptate, fără a fi avizate şi de organul profesional de profil sau opinia executorilor și a organului profesional nu a fost luată în considerare. 

Cu regret, în practică ne confruntăm și cu anumite inconveniențe, asupra cărora este necesar de a se mai lucra, dintre care aș putea evidenția următoarele: 

•           executorii judecătorești, la moment actual, nu au pârghii coercitive asupra debitorilor; 

•           rambursarea reală a datoriilor încasate de la persoanele fizice este foarte mică; 

•           în ultimii 4-5 ani cadrul legislativ a restrâns atribuţiile executorului judecătoresc; 

•           problemele în domeniul încasării pensiilor pentru întreținerea copiilor rămân nerezolvate, iar categoria dată de proceduri rămâne a fi problematică; 

•           onorariul executorului este plafonat, iar în condițiile economiei de piață, principiul concurenței, nu pare a fi logică existența unor astfel de restricții; 

•           interacțiunea cu organul fiscal în contextul procedurilor de executare și ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind ținerea contabilității pentru persoanele fizice care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției continuă să fie problematice. 

În opinia executorilor judecătorești, ținerea contabilității în modalitatea prevăzută de Instrucțiunea menţionată este o adevărată povară pentru executorii judecătorești și va afecta iminent eficiența activității de executare silită. La fel, țin să menționez că sunt îngrijorată de inițiativa schimbării mecanismului de achitare a primelor obligatorii de asigurări medicale și a contribuțiilor sociale de către liberii profesioniști în domeniul justiției - să nu uităm că executorii judecătoreşti sunt concomitent şi angajatori pentru personalul biroului.

BizLaw: Ce avantaje și dezavantaje v-a adus activitatea în statut de liber profesionist, dacă e sa o comparați cu cea din vechiul statut? 

Nadejda Condrea, executor judecătoresc: Reieșind din faptul că profesiile liberale presupun activități practicate în baza unor calificări profesionale corespunzătoare, într-o manieră personală, responsabilă și independentă, iar activitățile profesioniştilor liberali includ sarcini de ordin intelectual, ce necesită, în mod obligatoriu, cunoştinţe juridice, tehnice de un înalt nivel, pot afirma că atribuirea profesiei de executor judecătoresc a statutului de liber profesionist presupune atât aspecte pozitive, cât și anumite inconveniențe.

În primul rând, odată cu liberalizarea profesiei de executor judecătoresc, s-au extins și sarcinile executorului judecătoresc, or, acesta gestionându-și singur activitatea, pe lângă atribuțiile de executor judecătoresc, în activitatea sa, exercită și funcții de manager, contabil, psiholog, mediator, etc. 

Deci, executorii judecătorești sunt nevoiți să se perfecționeze continuu și în diverse domenii pentru a face față cerințelor înaintate. Exercitarea acestei nobile profesii se dovedește a fi foarte interesantă,  întrucât presupune comunicare, operativitate și ingeniozitate în identificarea soluțiilor pentru problemele apărute. Însă, pe cât de interesantă și dinamică este această profesie, pe atât de dificilă. 

În practică, adesea apar situații neplăcute, pentru depășirea cărora sunt necesare cunoștințe și abilități din diverse domenii. Spre exemplu, uneori ai putea avea sentimente de empatie față de anumiți clienți, însă, indiferent de aceasta, trebuie să depui efort și să acționezi corect și imparțial. 

Liberalizarea profesiei de executor judecătoresc și modificarea statutului profesiei, reieșind din concurența existentă între profesii, a trezit reacții negative din partea altor actori ai actului de justiție, ceea ce creează anumite piedici și îngreunează exercitarea deplină a atribuțiilor de către executori. 

Exercitarea profesiei de executor judecătoresc presupune muncă colosală, lipsa de timp liber, stare de stres, uneori chiar și imposibilitate de a beneficia elementar de concediu de odihnă din cauza volumului mare de muncă. Cu regret, în practică m-am confruntat și cu situații neplăcute în care este evidentă neîncrederea și teama persoanelor față de executori judecătorești, precum și lipsa unei culturi de comunicare și predispunerea de a soluționa conflictele prin mediere sau conciliere.

Per final, activând în calitate de executor judecătoresc o perioadă destul de îndelungată de timp, pot afirma cu certitudine că profesia în cauză rămâne a fi una nobilă și solicitată, or, anume executorul judecătoresc, fiind actorul final al actului de justiție, este cel care, acționând cu promptitudine și imparțialitate, contribuie la realizare drepturilor garantate de stat cetățenilor.

BizLaw: Ce executare silita efectuata de Dvs. a fost cea mai memorabilă?

Nadejda Condrea, executor judecătoresc: În primul rând, țin să menţionez că, deși executorii judecătoreşti îndeplinesc activități în interes public, totuși ei rămân a fi oameni, iar latura subiectivă și trăirile emoționale ale acestora sunt, uneori, inevitabile. Activând în calitate de executor judecătoresc în procedură am avut numeroase documente executorii, toate având specificul său. Cert este faptul că nu poți avea o atitudine indiferentă faţă de munca pe care o exerciți, la caz, față de procedurile executorii pe care le gestionezi. Succesele și eșecurile în cadrul procedurii de executare sunt la fel de importante pentru noi, executorii judecătorești, ca și pentru clienți, or, anume prin aceasta se reflectă eficacitatea muncii depuse și a măsurilor întreprinse. Executorii judecătorești zilnic se confruntă cu emoţii puternice ale participanților procedurilor de executare. Indubitabil, în practică m-am confruntat cu numeroase situații memorabile, cu un impact emoțional foarte puternic, în special fac referire la evacuări, stabilirea domiciliului copilului. Aceste executări te fac să îţi înfrângi pornirile emoţionale, să îţi “îngheţi” emoţiile şi să îţi faci rece şi calm munca -  însă ulterior, inevitabil, aceste sentimente își caută ieşire şi te extenuează.

BizLaw:  Care ar fi cel mai apreciat mesaj de Dvs. din partea autorităților in contextul aniversării de 10 ani ai profesiei?

Nadejda Condrea, executor judecătoresc: În întreg mecanismul justiției, executarea silită reprezintă actul final. Respectiv, autoritățile nu trebuie să uite faptul că executorii judecătorești reprezintă autoritatea statului. În această ordine de idei, îmi doresc foarte mult ca între executorii judecătorești și autorități să existe o colaborare eficientă și corectă, astfel încât să se contribuie reciproc la realizarea sarcinilor de interes comun de fapt. Foarte mult aș dori și aștept că atitudinea autorităţilor fața executori judecătorești să fie cooperantă, să fie rezolvate întrebările ce țin impozitarea executorilor judecătoreși, să fie adaptat mecanismul de achitare a primelor obligatorii de asigurări medicale și a contribuțiilor sociale la, dar şi garanţiile oferite de acestea la necesităţile profesiei, să fie elaborat cadrul legal care va demonstra că cerințele legale ale executorului judecătoresc nu pot fi ignorate și sunt inevitabile.

Și pentru că executorii judecătorești lucrează cot la cot cu alți profesioniști din domeniul dreptului, am încercat să aflăm cum este apreciată dezvoltarea sistemului de executare și, implicit, a profesiei de executor, de la alți juriști, reprezentanți ai altor profesii.

BizLaw: Ce asociații aveți când spuneți ”executor judecătoresc”?

Corneliu Popovici, șef Direcția Juridică, VictoriaBank: Executor judecătoresc – actor final al actului justițiar. Executorul judecătoresc, în calitate de reprezentant al autorității statale, reprezintă un element de echilibru al vieții sociale. Vorbind despre fundamentarea instituției executorului judecătoresc, pilonii sistemului de executare a hotărârilor judecătorești sunt cei trei ”i”: independența, imparțialitatea și integritatea.

BizLaw: Cum apreciați dezvoltarea  sistemului de executare și a profesiei de executor judecătoresc în ultimii 10 ani?

Corneliu Popovici, șef Direcția Juridică, VictoriaBank: Profesia de executor judecătoresc din Republica Moldova, odată cu realizarea reformei, după adoptarea Legii nr. 113 din 17.06.2010, a cunoscut o ascensiune dinamică, având o existență de sine stătătoare, o organizare și organe de conducere proprii.

Îmbunătăţirea situației în domeniul executării silite şi evitarea condamnării statului pentru neexecutarea actului de justiţie au fost unele din scopurile acestei reforme. Desigur, această tendință pozitivă va continua doar dacă se asigura un proces continuu de supraveghere asupra organizării şi funcţionării sistemului de executare silită şi se efectuează evaluările de rigoare sub toate aspectele, atât al activităţii executorilor judecătoreşti, cât şi al cadrului normativ în vigoare, astfel, încât să fie asigurate drepturile tuturor participanţilor la procesul de executare. 

BizLaw: Ce urări ați avea pentru sistemul de executare si executorii judecătorești in ziua când aniversează 10 ani în statut de liber profesioniști ?

Corneliu Popovici, șef Direcția Juridică, VictoriaBank: Pornind de la faptul că majoritatea statelor UE au mers pe calea liberalizării profesiei de executor judecătoresc și au deja în spate un parcurs de zeci de ani de reglementare a profesie liberale de executor judecătoresc, sistemul de executare din Republica Moldova și executorii judecătorești au oportunitatea de a prelua bunele practici privind asigurarea calității serviciilor de executare a hotărârilor judecătorești.

Fiecare profesie se confruntă cu problemele specifice, inclusiv şi cea a executorului judecătoresc și, tocmai de aceea, este absolut necesar ca acesta să poată opune rezistență influențelor externe și să rămînă fidel legii. 

BizLaw: Ce asociații aveți când spuneți ”executor judecătoresc”?

Oleg Efrim, Managing Partner ”Efrim, Roșca și Asociații”, ex-ministru al Justiției: Executorul judecătoresc este un actor important în asigurarea finalității actului de justiție, or accesul la justiție rămâne iluzoriu fără punerea în executare a hotărârilor judecătorești. 

BizLaw: Cum apreciați dezvoltarea  sistemului de executare și a profesiei de executor judecătoresc în ultimii 10 ani? 

Oleg Efrim, Managing Partner ”Efrim, Roșca și Asociații”, ex-ministru al Justiției: Sistemul de executare a hotărârilor judecătorești a făcut un salt calitativ enorm, cunoscând o ascensiune impresionantă în ultimii 10 ani. Aceasta a fost posibil în mare parte transformărilor din 2010, atunci când a fost liberalizată profesia, funcțiile publice fiind transmise persoanelor private. Consider că a fost una reformele de substanță, care au avut loc în acea perioadă. 

BizLaw: Ce urări ați avea pentru sistemul de executare si executorii judecătorești in ziua când aniversează 10 ani în statut de liber profesioniști ?

Oleg Efrim, Managing Partner ”Efrim, Roșca și Asociații”, ex-ministru al Justiției: Le urez executorilor judecătorești realizări în plan profesional și personal și abnegație în importanta misiune de efectuare a justiției.

BizLaw: Ce asociații aveți când spuneți ”executor judecătoresc”?
 
Vladimir Grosu, avocat, ex-ministru al Justiției: Executorul judecătoresc este cel care dă valoare hotărârii judecătorești.
 
BizLaw: Cum apreciați dezvoltarea sistemului de executare și a profesiei de executor judecătoresc în ultimii 10 ani?
 
Vladimir Grosu, avocat, ex-ministru al Justiției: Circa 10 ani în urmă a avut loc un moment de cotitură pentru sistemul de executare din Republica Moldova, o trecere de la un sistem care funcționa pe principii birocratice, în care problemele subfinanțării îl însoțeau permanent și subminau eficacitatea procesului de executare, la un sistem modern, care asigură realizarea sarcinii de bază - executarea hotărârii judecătorești și asigurarea încrederii justițiabililor în actul de justiție. Probabil, cu fiecare an, sistemul actual de executare în general și executorii judecătorești, în particular, se isprăvesc tot mai bine cu aceste sarcini, astfel încât nu mai există problema cronică de până în 2010 a  neexecutării hotărârilor judecătorești, îndeosebi din partea instituțiilor de stat.
 
BizLaw: Ce urări ați avea pentru sistemul de executare si executorii judecătorești in ziua când aniversează 10 ani în statut de liber profesioniști?
 
Vladimir Grosu, avocat, ex-ministru al Justiției: Le-aș dori ca executorii judecătorești să demonstreze prin fiecare procedură de executare că reforma de acum 10 ani nu a fost în zădar, că sunt niște profesioniști adevărați prin cunoștințe, perfecționare continuă, devotament pentru justiție echitate și drepturile omului. Vreau ca cetățenii care se întâlnesc cu executorii judecătorești să se convingă de faptul că executarea hotărârii judecătorești nu este un business, dar este parte a ceea ce se numește ”justiție”, în care decidenții țin cont și tind să echilibreze toate drepturile și interesele puse în joc, fie el debitor, creditor sal alt participant al procesului. Dar, până la urmă, le urez la toți executorii sănătate și satisfacție de la activitatea de profesionist în domeniul justiției.