Furnizorii vor fi obligați să includă în contractele semnate cu utilizatorii în formă scrisă sau în condiţiile de furnizare şi utilizare a serviciilor a explicațiilor cu privire la viteza minimă, disponibilă în mod normal, cea maximă şi cea promovată de descărcare şi de încărcare pe care o au serviciile de acces la Internet, în cazul reţelelor fixe, sau viteza estimată maximă şi cea promovată de descărcare şi de încărcare pe care o au serviciile de acces la Internet, în cazul reţelelor mobile. De asemenea vor trebui să includă informații cu privire la modul în care diferenţele între vitezele respective promovate de descărcare şi de încărcare ar putea afecta exercitarea drepturilor utilizatorilor finali etc.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) intenționează să modifice și să completeze Regulamentul cu privire la furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului.

Prin proiectul de hotărâre, se propune și completarea cu prevederi ce țin de obligația furnizorilor de a face public termenele și condițiile de activare și utilizare a cartelelor SIM și eSIM, să ofere, la solicitare, utilizatorilor finali codul QR pentru activarea cartelei eSIM; să asigure posibilități pentru configurarea profilului cu cartela eSIM, pentru transferarea profilului de pe cartela eSIM dintr-un echipament terminal în altul, cu păstrarea numărului de telefon, pentru schimbarea numărului de telefon cu utilizarea cartelei eSIM, pentru ștergerea profilului de pe cartela eSIM etc.

Potrivit proiectului de hotărâre, reclamaţiile, petițiile și cererile prealabile se depun de către utilizatorul final şi se examinează de către furnizor cu respectarea prevederilor procedurii de soluţionare a litigiilor dintre furnizor şi utilizatorul final, stabilite de către furnizor sau, după caz, conform prevederilor contractului, scris, semnat de furnizor și abonat, legislației privind protecția consumatorilor și ale altor acte normative relevante.