Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) spune că decizia luată la sfârșitul săptămânii trecute nu se referă la marjele pentru comercializarea cu amănuntul a carburanților și, prin urmare, nu putea influența creșterea prețurilor la pompă la stațiile de alimentare. Reacția a venit după ce unele companii au majorat prețurile de comercializare cu amănuntul a carburanților.

Totuși, ANRE spune că analizând piața internațională a produselor petroliere, se constată că, în prima jumătate a lunii iulie,  media cotațiilor Platts s-au majorat, fapt care influențează direct asupra prețului final stabilit de către operatori. În conformitate cu Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, prețul de comercializare a fiecărei partide de carburanți se stabilește de fiecare agent economic la un nivel ce nu poate depăși prețul maximal al acesteia, care este determinat reieșind din valoarea medie a cotațiilor medii Platts și a ratei oficiale medii de schimb a monedei naționale pentru 14 zile anterioare zilei efectuării importului. Pe măsura comercializării complete a fiecărei partide de produse petroliere, prețul pentru partidele noi se stabilește reieșind din prețul maximal de intrare a acestora, în ordine cronologică.

Pentru determinarea prețurilor maximale de fiecare operator, ANRE publică zilnic pe pagina sa oficială web media cotațiilor Platts și media ratelor de schimb a monedei naționale pentru 14 zile anterioare.

Totodată, pentru a exclude eventualele situații de încălcare a prevederilor Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, Agenția a solicitat de la operatorii care au operat creșteri de prețuri, prezentarea în regim de urgență a informațiilor relevante pentru a fi supuse verificărilor.