Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un șir de hotărâri de importanță pentru mediul de afacere și consumatorii casnici.

Mai exact, ANRE și-a revizuit planul controalelor tehnice ale Departamentului supraveghere energetică pentru perioada 1 iunie-31 decembrie. În perioada menționată sunt prevăzute 811 controale tehnice, dintre care 523 controale sunt planificate pentru instalațiile electrice ale agenților economici și respectiv 288 controale tehnice pentru instalațiile electrice ce aparțin instituțiilor bugetare. Adițional, inspectorii ANRE vor efectua controale inopinate și intervenții cu caracter de recomandare la solicitarea autorităților centrale și locale, precum și în alte situații reglementate de legislația națională și bazate pe o evaluare a riscurilor.

De asemenea, în cadrul ședinței, s-a aprobat Planul de acțiuni privind monitorizarea implementării Codului rețelelor de gaze naturale și a Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor. Astfel, Agenția va monitoriza executarea de către operatorii de sistem a acțiunilor  prevăzute de actele normative aprobate de către ANRE prin care a fost transpus aquis-ul comunitar și se referă la implementarea regulilor noi privind interoperabilitatea și schimbul de date, încheierea acordurilor de interconectare și acordurilor de operare, alocarea capacității rețelelor de transport la punctele de interconectare prin intermediul platformelor specializate, implementarea procedurilor de nominalizare și renominalizare, gestionarea congestiilor fizice și contractuale, respectarea cerințelor privind transparența la publicarea datelor.