Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a adoptat Regulamentul cu privire la modul de constituire și atribuțiile Consiliului de experţi al ANRE.

Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul de experți va avea misiunea de a dezvolta și promova parteneriatul între Agenție, societatea civilă, mediul academic şi sectorul privat, pentru funcționarea în condiții de eficiență și transparență a sectoarelor reglementate și consolidării participării părţilor interesate în identificarea şi soluționarea problemelor strategice.

Consiliul de experți va fi format din 15 membri, desemnați prin hotărârea Consiliului de administrație al Agenției. Din componenţa Consiliului de experţi vor face parte patru reprezentanți ai mediului academic, patru reprezentanți ai societății civile, trei reprezentanți ai mass-media specializată, patru reprezentanți ai asociațiilor profesioniste din sectoarele reglementate și organizaţii necomerciale, activitatea cărora are tangență cu sectoarele reglementate de ANRE.

De asemenea, Consiliul de experți va examina și evalua impactul actelor normative de reglementare aprobate de Agenție și va face propuneri de îmbunătățire a acestora.