Agenții economici rezidenți au dreptul la deducerea oricăror donaţii efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea coronavirusului (COVID-19) la conturile bancare deschise de Ministerul Finanțelor în acest sens sau către instituțiile medico-sanitare publice. Măsura se va aplica prin derogare de la prevederile Codului fiscal. O decizie în acest sens a luat Guvernul.

Totodată, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, pentru agenții economici care și-au sistat total sau parțial activitatea conform deciziilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale, termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 a fost prelungit până în data de 25 iulie.

Guvernul a decis, de asemenea, și privind valabilitatea patentelor în perioada străii de urgență. Mai exact, acestea au fost suspendate. Termenul ce cuprinde perioada de suspendare se va restabili și prelungi ulterior la cererea titularului de patentă.

Totodată, persoanele care activează în bază de patentă au dreptul la restituirea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă aferente perioadei sistării activității conform deciziilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Restituirea se va face de către Serviciul Fiscal de Stat în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale din mijloacele bugetului de stat, conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.