Prevederile Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi urmează să fie aduse în concordanță cu normele din Codul civil, astfel încât noțiunea de ”antreprenor” să fie înlocuită cu cea de ”întreprinzător”, iar antreprenoriatul cu termenul de ”activitate de întreprinzător”. Un proiect de lege în acest sens a fost propus pentru consultări publice.

Astfel, activitatea de întreprinzător urmează să fie definită ca activitatea de producere, procesare, comerț, prestarea de servicii și executare a lucrărilor, desfășurată de persoane fizice sau juridice în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială, cu scopul de a-și asigura o sursă de venit, înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.

În prezent, legea spune că antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.

Totodată, documentul prevede că noțiunea de întreprinzător se va aplica atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Activitatea de întreprinzător din nume și pe cont propriu va putea fi practicată de către persoana fizică din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege. Întreprinzătorul individual își vor desfășoara activitatea de întreprinzător:

  • sub una din formele juridice de organizare cu statut de persoană fizică;
  • în baza patentei de întreprinzător;
  • sub regimul fiscal de activitate independentă.