Republica Moldova a fost acționată în judecată de 462 de ori, anul trecut. Potrivit Ministerului Justiției, în cea mai mare parte acțiunile au vizat repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea termenelor de judecare a dosarelor sau executare a hotărârilor judecătorești și a prejudiciului cauzat de acțiunile ilegale a autorităților.

Mai exact, cererile depuse au făcut referire la:

  • Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, 229 cereri;
  • Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, 187 cereri;
  • Codul administrativ şi altele, 42 cereri.

Totodată, pe parcursul anului trecut în adresa Ministerului Finanțelor au fost expediate spre executare 97 titluri executorii, care prevedeau achitarea prejudiciilor în sumă de peste 7,5 milioane lei. Mai exact, este vorba despre:

  • 3,34 milioane lei achitați în conformitate cu Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;
  • 4,2 milioane lei plătiți în conformitate cu Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.

La fel, în anul 2020 instanța de judecată a emis un titlu executoriu prin care s-a dispus încasarea prejudiciului din contul Ministerului Justiţiei a sumei de cinci mii lei în conformitate cu prevederile Codului administrativ.