În perioada 10-25 noiembrie 2020, companiile din Republica Moldova pot depune dosarele în cadrul Instrumentului de susținere pentru digitalizarea ÎMM, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Antreprenorii care doresc să-și digitalizeze afacerile pot beneficia de suport sub formă de ”voucher” și/sau sprijin financiar sub formă de grant. Selectarea beneficiarilor se va face în baza unui concurs, în limita bugetului disponibil.

Acordarea suportului în formă de business voucher

Acesta se va acorda pentru accesarea serviciilor de dezvoltare a propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborarea profilului on-line și a conținutului privind produsele și serviciile acesteia; elaborarea/ajustarea paginii web și aderarea la platforme de tip market-place, ce oferă posibilități de plăți online și aspecte logistice integrate. Suma maximă a voucherului constituie 20.000 lei (va fi acordat beneficiarului Instrumentului în proporție de 100%).

Înregistrarea se face în regim online completând formularul.

Termen limită: 25 noiembrie 2020, ora 18:00.

Acordarea sprijinului financiar sub formă de grant

Acest suport va avea drept scop inovarea și introducerea noilor tehnologii în contextul digitalizării companiei și în scopul eliminării/ minimizării riscurilor impuse de piață. Suma maximă a grantului constituie 200.000 lei, iar contribuția beneficiarului va constitui minim 10% din costul proiectului.

Grantul va putea fi utilizat pentru consultanță în parcurgerea pașilor specifici necesari pentru implementarea soluțiilor, procurarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional, precum și pentru soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere etc.

La evaluarea aplicațiilor se va ține cont de mai multe criterii, precum: viabilitatea ideii de afacere, genul de activitate cu care aplică la Instrumentul de suport, conform domeniilor de activitate eligibile și prioritare prevăzute, cost-eficiența și eficacitatea investiției planificate, localizarea planificată pentru activitatea întreprinderii, argumentarea necesității accesării suportului solicitat, impactul asupra dezvoltării afacerii, produselor, îmbunătățirii proceselor sau serviciilor care corespund necesităților practice și cerințelor pieței, crearea și/sau menținerea locurilor de muncă, în special în zonele rurale;

Înregistrarea se face în regim online completând formularul.

Termen limită: 25 noiembrie 2020, ora 18:00.

Aplicanții la Instrumentul de susținere pentru digitalizarea ÎMM vor beneficia de instruire și formare antreprenorială privind orientarea spre e-comerț, digitalizare a sistemelor de gestionare a resurselor, adoptarea unor tehnologii digitale și de marketing digital, etc.