Serviciul Fiscal de Stat a anunța că în perioada lunilor ianuarie – iulie 2021 instituția a înregistrat 9.869 contracte de locațiune/chirie.

Totodată, urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3.491 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.

SFS a mai calculat suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 588,9 mii lei, penalități – 44 mii lei și amenzi – 89,2 mii lei de la 490 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale privind înregistrarea contractelor de locațiune.

În conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.