Serviciului Fiscal de Stat continuă să desfășoare cu regularitate acțiuni de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile. Aceste acțiuni au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în acest domeniu de activitate.

Astfel, pe parcursul a nouă luni ale anului curent au fost înregistrate 9.411 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Contractele au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.

Urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie la buget au fost încasate venituri în sumă de 17,8 milioane lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 1,8 milioane lei sau o creștere de 11,2 %.

Totodată, pe parcursul lunii septembrie, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. În rezultat, au fost înregistrate la SFS 3.218 contracte de locațiune/chirie.

Pentru aceeași perioadă au fost identificate 312 persoane fizice noi ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației. Acestora le-au fost calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 163 mii lei, penalități – 5,8 mii lei și amenzi – 47,5 mii lei.    

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială, oficiu poștal al Republicii Moldova sau pe portalul Guvernamental de plăți electronice Mpay.