Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat în luna septembrie a constituit 7991,3 lei arată datele Biroului Național de Statistică.

Două treimi din totalul salariaților (66,7%) au avut un salariu situat sub media pe țară (7991,3 lei), aproape fiecare al doilea salariat (47,3%) a avut un salariu mai mic de 6 mii lei, 31,5% din salariați – au avut salarii cuprinse între 6 și 10 mii lei, iar 21,2% din totalul salariaților au avut salarii de peste 10 mii lei.

Potrivit BNS, comparativ cu luna septembrie 2019, s-a micșorat ponderea salariaților care au salarii mai mici de 6 mii lei și, respectiv, s-a mărit ponderea salariaților care primesc salarii mai mari de 6 mii lei (cu 7 puncte procentuale). Cea mai semnificativă scădere a ponderii, cu 3 p.p., s-a înregistrat în rândul salariaților care au avut salarii între 2,5 și 4 mii lei. La polul opus, cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată în rândul salariaților care au salarii de peste 10 mii lei – cu 5,4 p.p.

Datele prezentate arată că cei mai mulți angajați cu ”salarii mici” activează în domeniile:

  • activitățile de cazare și alimentație publică, unde aproximativ fiecare a doua persoană are un salariu mai mic de 4 mii lei, iar fiecare a treia – are un salariu cuprins între 4 și 6 mii lei;
  • activități de servicii administrative și activități de servicii suport, unde 42,2% din totalul salariaților au un salariu mai mic de 4 mii lei, iar 27,2%  – au salariul cuprins între 4 și 6 mii lei;
  • agricultură, silvicultură și pescuit, unde 39,6% din totalul salariaților au un salariu mai mic de 4 mii lei, iar 33,3%  – au salariul cuprins între 4 și 6 mii lei.

La polul opus, în grupa ”salariilor mari”, se află salariații care activează în domeniile:

  • informații și comunicații, unde 87,7% din salariați au salarii mai mari de 6 mii lei, din care aproximativ 62% au salariul mai mare de 10 mii lei;
  • activități financiare și de asigurări, unde 87,7% din salariați au salarii mai mari de 6 mii lei, din care 49,6% au salarii mai mari de 10 mii lei;
  • administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii, unde 75,7% din salariați au salarii mai mari de 6 mii lei, din care 30,2% au salariul mai mare de 10 mii lei.

*Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
*Datele includ unitățile economice și sociale cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați. Sunt incluși doar salariați care au lucrat luna septembrie în întregime (și ziua deplină).