Persoanele fizice care prestează servicii şi/sau lucrări și nu desfășoară activitate de întreprinzător vor putea beneficia de acordarea scutirii personale stabilite de Codul fiscal. Scutirea se va acorda la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.

Noile reguli au fost aprobate astăzi de Guvern prin modificarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.

În Regulament a fost introdus un nou punct, cu următorul cuprins: ”91. Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări sunt în drept să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art. 33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc”.

Pentru a beneficia de scutire, persoana nu mai târziu de data stabilită pentru începerea lucrărilor/serviciilor va prezenta patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din remunerarea la care are dreptul, anexând la ea documentele ce confirmă acest fapt. Totodată, persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări prezintă suplimentar confirmarea privind neutilizarea scutirii personale stabilite la art. 33 din Codul fiscal.

Scutirea la care are dreptul persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări se va calcula pe o lună calendaristică, ca 1/12 din mărimea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal.

Art. 33 din Codul fiscal prevede că fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 24.000 lei pe an sau de 30.000 lei pe an dacă persoana:

  • s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
  • este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
  • este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cât şi în acţiunile de luptă din Republica Afganistan;
  • este persoană cu dizabilități ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afganistan;
  • este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
  • este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Potrivit Ministerului Finanțelor, măsura are drept scop simplificarea conformării fiscale a contribuabililor și diminuarea poverii administrative privind calcularea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit al persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări.

În prezent, Regulamentul suspus modificărilor prevede că de scutiri beneficiază contribuabilul rezident al Republicii Moldova, iar acestea se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.