Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru vineri, 16 august, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supus aprobării mai proiecte de hotărâri, ce vizează tarife de distribuție a energiei electrice.

Astfel, pe ordinea de zi a ședinței ANRE au fost incluse următoarele subiecte:

  • Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice;
  • Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. ”Comgaz-Plus”;
  • Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. ”Moldovagaz”;
  • Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Servicii Comunale Glodeni”;
  • Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Apă-Canal din Basarabeasca”:
  • Proiectul prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică;
  • Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ”RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L;
  • Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ”RED Nord" și S.A. ”FEE Nord”.

Conducerea ANRE a anunțat anterior despre o posibilă majorare a tarifelor la energie electrică, fiind vorba de tarife mai mici ca cele solicitate de furnizori:

  • Gas Natural Fenosa a solicitat un tarif de 1,94 lei/kWh, față de tariful în vigoare, de 1,79 lei/kWh. ANRE a menționat că va propune tariful de 1,85 lei/kWh.
  • Furnizare Energie Electrică Nord a solicitat tariful de 2,34 lei/kWh, față de 1,91 lei. ANRE a anunțat că va propune spre examinare tariful de 2,19 lei.

Necesitate ajustării tarifelor este argumentată prin acoperirea majorărilor de preț a energiei electrice importate, a costurilor de producție, devierilor financiare negative acumulate și pentru asigurarea sustenabilității livrărilor și plăților în sector.

Proiectele incluse în agenda ședinței pot fi consultate aici.