Ombudsmanul ar putea avea noi atribuții. Ministerul Justiției anunță că a lansat deja consultările publice privind modificarea Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul).

Și anume, modificarea propusă se referă la lichidarea Consiliului pentru prevenirea torturii și transmiterea către Ombudsman a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii. Modificarea a fost propusă de Oficiul Avocatului Poporului.

Menționăm că, Consiliul este alcătuit din șapte membri. Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului sunt membri de drept ai Consiliului. Ceilalţi membri sunt propuşi de societatea civilă, selectaţi printr-un concurs organizat de către Oficiul Avocatului Poporului şi sunt numiţi pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit.

Potrivit capitolului V din Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Consiliul a fost creat cu scopul de a asigura protecţia persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Prin urmare, Ministerul Justiției solicită persoanelor interesate, reprezentanții societății civile, autorităților publice, partenerilor naționali și internaționali să se implice în procesul de modificare a legislației. Opiniilor și propunerilor argumentate referitor modificării propuse pot fi expediate pe adresa de e-mail adriana.dodon@justice.gov.md.