În cazul în care ați fost implicat într-un accident, trebuie să cunoașteți că în calitate de păgubit trebuie să întreprindeți câteva acțiuni. În mod obligatoriu sesizați Inspectoratul Național de Patrulare, care va întocmi actele necesare în privința cauzelor și circumstanțelor producerii accidentului, precum și în privința consecințelor.

Dacă dispuneți de un aparat foto, faceţi cât mai multe poze ale locului accidentului rutier și ale pieselor deteriorate. O altă acțiune important este să informați cât de curând posibil compania de asigurări despre accidentul rutier. 

La fel, trebuie să solicitați companiei să vă ofere informații despre setul de acte pe care trebuie să-l prezentanți pentru a fi întocmit dosarul de daune. O altă solicitare către compania de asigurări este să examineze autovehiculul avariat şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului, un proces-verbal de constatare a pagubelor. În cazul în care asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat procesul-verbal de constatare a pagubelor în termenul specificat, apelați la serviciile experţilor independenţi pentru constatarea pagubelor.

Important este să nu semnați actul de despăgubire dacă compania de asigurări vă acordă o sumă de despăgubire sub limita prevăzută de lege. În acest caz trebuie să menționați pe act că nu sunteți de acord cu suma despăgubirii de asigurare. Obiecţiile referitoare la suma despăgubirii se vor comunica asigurătorului în termen de 5 zile calendaristice și nu uitați că orice cerere adresată asigurătorului trebuie înregistrată, prin parafa companiei de asigurări, cu indicarea numărului de intrare și data primirii. 

În cazul în care considerați că drepturile vă sunt încălcate de către compania de asigurări, vă puteți adresa cu o plângere la Comisia Naționale a Pieței Financiare. 

O circumstanță importantă pe care trebuie să o cunoașteți este faptul că, în caz de încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întârziere, penalități din suma indemnizaţiei sau despăgubirii.