Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune introducere în legislație a unui nou tip de asigurare. Este vorba despre asigurarea de frontieră. Prevederea este stipulată în proiectul Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule.

Potrivit documentului, asigurarea de frontieră are ca scop acoperirea riscurilor de răspundere civilă pentru vehiculele care sunt înmatriculate într-un stat terț care intră pe teritoriul Republicii Moldova fără a avea un contract RCA valabil sau al căror contract RCA expiră pe perioada șederii în Republica Moldova.

Conducătorul auto al unui vehicul care este înmatriculat într-un alt stat, cu excepția aceluia care deține un certificat Carte Verde valabil, emis sub autoritatea unui birou național al asigurătorilor competent, încheie un contract de asigurare de frontieră.

Asigurarea de frontieră se încheie de la data intrării vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova sau cel târziu la data expirării documentului internațional de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule valabile în Republica Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile.

Pentru vehiculele care staționează în mod obișnuit în alte state decât cele aflate în aria de competență a unui birou național, asigurarea de frontieră se poate prelungi pe noi perioade de câte 30 de zile.

La încheierea asigurării de frontieră, în baza unei prime de asigurare, se emite conducătorului auto al vehiculului un document denumit Asigurare de frontieră de răspundere civilă pentru vehicule.

Cerințele privind forma certificatului de asigurare de frontieră sunt prevăzute prin actele normative ale autorității de supraveghere.

Asigurarea de frontieră acoperă prejudiciile suferite în urma unor evenimente produse în limitele teritoriale de aplicare pe perioada de valabilitate prevăzută în certificatul de asigurare de frontieră.

Doar asigurătorii licențiați pentru asigurarea de răspundere civilă auto externă au dreptul de încheiere a asigurării de frontieră.

Conducătorul vehiculului a cărui utilizare pe teritoriul Republicii Moldova este condiționată de încheierea asigurării de frontieră prezintă certificatul de asigurare de frontieră pentru întreaga durată de deplasare a vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova, după ce a expirat valabilitatea documentului internațional de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, până la ieșirea vehiculului de pe teritoriul Republicii Moldova.

Conducătorii vehiculelor care nu își îndeplinesc obligaţia de a încheia asigurarea de frontieră sînt sancționați în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în Republica Moldova.