Dacă asigurătorul de răspundere civilă auto (RCA) nu își îndeplinește obligațiile în termen sau şi le îndeplinește necorespunzător, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, se va aplică o penalitate. Prevederea este stipulată în proiectul Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule.

Astfel, după ce a luat cunoștință de producerea accidentului, asigurătorul este obligat să deschidă dosar de daune, să examineze formularul ”Constatare amiabilă de accident”, completat în modul prevăzut de lege şi depus de persoana păgubită, anexat la cererea de despăgubire, precum şi să emită fără întârziere documentul care confirmă recepționarea şi înregistrarea cererii de despăgubire.

Acesta mai este obligat să solicite autorităților competente (poliția, unitatea de pompieri, procuratura sau instituțiile medicale) informații despre accident şi consecințele lui, stipulate în Lege dacă asiguratul sau persoana păgubită nu a prezentat asigurătorului astfel de informații certificate în modul corespunzător (cu excepția accidentelor documentate cu respectarea procedurii de constatare amiabilă).

Asigurătorul urmează să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare, un proces-verbal de constatare a pagubelor. Acesta trebuie:

  • să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către persoana păgubită a ultimului document necesar finalizării dosarului;
  • să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
  • să achite despăgubirea de asigurare în termenele stabilite prin lege.

Asigurătorul RCA este obligat să ia o decizie cu privire la soluționarea cererii şi să achite despăgubirea de asigurare în cel mult 3 luni din data depunerii cererii de despăgubire.

Dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenul prevăzut sau şi le îndeplinește necorespunzător, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, se aplică o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată pe baza sumei totale de despăgubire cuvenită sau a diferenței de sumă neachitată. Plata penalităților se face odată cu plata despăgubirii.