Realizarea Conceptului privind evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, propus de Ministerul Justiției, nu poate fi făcută fără modificarea Constituției. Potrivit Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției”, crearea unui Colegiu Separat de Apel, cum este indicat în document, nu corespunde Legii Supreme. Acest Colegiu este perceput ca o instanță extraordinară de judecată, ceea ce este expres interzis, în prezent, de Constituție la art.115 alineat 3: ”Înființarea de instanțe extraordinare este interzisă", se spune în nota emisă de asociație.

Mai mult decât atât, Asociația ”Vocea Justiției” menționează că acest Colegiu separat de apel nu corespunde nici cerințelor art. 6 § 1 CEDO, care prevede dreptul la un proces echitabil și anume ”Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa”.

Totodată, asociația remarcă faptul că documentul propus de Ministerul Justițiie nu stabilește care sunt garanțiile procedurale și durata mandatului acestor judecători, care vor fi parte a unui mecanism ad hoc. În acest sens, în opinia publicată de ”Vocea Justiției” se spune că, ”crearea unui colegiu separat de judecători ad-hoc (șapte judecători), care să nu fie parte din judecătorii existenți (adică care nu au statut de judecător), dar să aibă împuterniciri pentru examinarea cererilor de chemare în judecată, inclusiv și împotriva Hotărârilor CSM, este lipsit de logică juridică și din punct de vedere că legiuitorul în Codul Administrativ  a reglementat competența Curții de Apel pentru examinarea cererilor de chemare în judecată împotriva hotărârilor CSM, iar judecătorul nou numit, nu poate să fie propus pentru funcția judecătorului la nivel curților de apel, deoarece conform art. 6 alin. (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului, persoana are necesitate de o experiență de muncă în funcţia de judecător de cel puţin șase ani, dar nu așa cum propune Conceptul – zece ani de experiență în sectorul juridic (orice jurist care a absolvit 10 ani în urmă Facultatea de Drept poate considera că are zece ani de experiență în sectorul juridic, însă aceasta, potrivit legii, nu este suficient pentru a deveni judecător al unei instanțe de apel). În sectorul juridic persoana nu examinează cauzele și nu poate brusc se devină judecător la nivelul curții de apel și să examineze, peste noapte, cererile împotriva hotărârilor CSM înaintate de judecători”.

Opinia completă poate fi accesată aici.