Mai multe asociații de business au solicitat autorităților să grăbească procesul de aprobare a modificărilor legislative elaborate pentru digitalizarea economiei. Un demers în acest sens a fost expediat ministrului Economiei și Infrastructurii, prim-ministrului și președintelui Parlamentului.

Patronatele spun că digitizarea reprezintă una dintre soluțiile primordiale care pe de o parte vine să răspundă la principalele constrângeri sistemice, acutizate în contextul pandemic, cu care se confruntă comunitatea de afaceri în procesul de interacțiune G2B, B2B și B2C, dar în același timp, are un efect stimulatoriu asupra activității antreprenoriale.

În demers se spune că pachetul de digitizarea răspunde plenar provocărilor prenotate, având ca rol primordial eliminarea unui șir de impedimente în desfășurarea afacerilor și atragerea investițiilor. De asemenea, procesul de digitizare ar permite business-ului să eficientizeze utilizarea resurselor umane și financiare, în special în situația crizei pandemice. În acest sens, comunitatea de afaceri a identificat un șir de priorități care necesită să fie adresate imediat în contextul digitizării:

  • recunoașterea unilaterală a semnăturilor electronice din UE;
  • asigurarea interacțiunii la distanță în relațiile cu băncile și implementarea sistemelor digitale/electronice de identificarea clientului la distanță;
  • digitizarea serviciilor publice la nivel central și în special la nivel local;
  • asigurarea schimbului de date/convergența sistemelor IT ale autorităților publice – prestatoare de servicii publice;
  • elaborarea unor programe la nivel de stat ce țin de subvenționarea IMM în vederea tehnologizării proceselor operaționale ale acestora;
  • digitizarea proceselor și pentru alte domenii neatinse de proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative menționat.

Potrivit asociațiilor de business, amendamentele propuse vor impulsiona procesul de digitizare a mai multor sectoare ale economiei, inclusiv vor crea beneficii și pentru cetățenii Republicii Moldova.

Demersul a fost expediat în numele mediul de afaceri unificat în cadrul Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC, Camerei de Comerț Americane din Moldova, Asociației Investitorilor Străini, Asociației Businessului European, Camerei de Comerț și Industrie și Confederației Naționale a Patronatului.